Het einde van het schooljaar is in zicht en dus moeten de schoolboeken ook weer ingeleverd gaan worden.

De inname zal uitgevoerd worden door medewerkers van van Dijk en vindt plaats op onderstaande data;

Donderdag 29 juni, alleen voor examenklassen.

Donderdag 20 juli, voor alle overige klassen.

Klik op lees meer voor de exacte tijden.

De leerlingen dienen hun boeken op die dag ongekaft in te leveren. Gebruik hiervoor het inleverformulier die je per mail van van Dijk hebt/zult ontvangen en volg de instructie bij het kopje “hoe werkt het”. Voor boeken die ontbreken of die in niet meer te verhuren staat zijn ontvang je een rekening.

Herexamen/herkansing?

In principe levert iedereen zijn/haar boeken in. Uitsluitend na overleg met je docent kun je boeken houden voor een herkansing in augustus/september. Via de persoonlijke klantomgeving op de site van Dijk kun je hiervoor verlenging aanvragen.  

Inleverschema

Inleveren van de boeken vindt plaats op school, in het atrium Oosterstraat 78, volgens onderstaand schema. Zie ook de aankondigingen in de school en op de website.

Inleverschema Boeken 

Donderdag 29 juni 2017 van 10:00 tot 13:00 uur

Tijd

klas

klas

klas

klas

klas

klas

klas

klas

10.00 uur

H5a

H5b

H5c

         

10.45 uur

H5d

H5e

H5f

         

11.30 uur

V6

             

Inleverschema Boeken 

Donderdag 20 juli 2017 van 09:00 tot 16:00 uur

Tijd

klas

klas

klas

klas

klas

klas

klas

klas

09.00 uur

1a

1b

1c

1d

1e

     

09.45 uur

1f

1g

G1a+b

H2a

H2b

     

10.30 uur

H2c

H2d

A2a

A2b

G2a

     

11.15 uur

H3a

H3b

H3c

H3d

       

12.00 uur

A3a

A3b

A3c

G3a

       

13.00 uur

H4a

H4b

H4c

H4d

H4e

     

13.45 uur

H4f

H4g

V4a

V4b

       

14.30 uur

V4c

V4d

V4e

V5a

       

15.15 uur

V5b

V5c

V5d

         

Kluisjes

Op bovengenoemde dagen dienen alle leerlingen te zorgen dat het kluisje leeg is, de deur open is met het lipje naar buiten gedraaid zodat deze niet dicht valt. De kluisjes worden namelijk door de schoonmaaksters gereinigd op vrijdag 21 juli. Papier e.d. stop je in de blauwe vuilniszakken die voldoende bij de kluizenblokken zullen liggen en afval doe je in de prullenbakken. Alle materialen die na 21 juli nog in je kluisje zitten worden verwijderd en niet bewaard. Ook geen boeken!

Kluissleutels

Alleen de leerlingen in VWO 4 leveren de kluis sleutel in bij de conciërge aan de Oosterstraat op 20 juli.

De eindexamenleerlingen H5/VWO6 leveren hun kluissleutel in op 29 juni. Leerlingen die een kluis hebben op de Oosterstraat leveren hun sleutel in bij de conciërge aan de Oosterstraat en krijgen betaalde borg retour. De leerlingen die hun kluis aan de A’dijk hebben leveren hun sleutel in bij de conciërge op de A’dijk.

De overige leerlingen kunnen hun kluissleutel behouden voor het komende schooljaar.

Met vriendelijke groet,

L.M. Fakkert

Facilitair Manager