Vanaf dinsdag 21 november 2017 zal fase 2 van start gaan betreffende rioleringswerkzaamheden aan de Veenkampenweg vanaf de Prinsenlaan tot de Angelsloërdijk.

In verband met de zeer slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken is fase 2 (Veenkampenweg) helaas nog niet gereed voor de kerstvakantie.

Dit betekent dat een gedeelte van de Veenkampenweg tijdens de vakantie gestremd zal blijven. Fase 1 (Prinsenlaan) is wel gereed en begaanbaar voor verkeer.

Dit betekent dat de Veenkampenweg niet meer begaanbaar is voor doorgaand verkeer. Via deze link kunt u zien welke omleiding genomen kan worden tijdens deze werkzaamheden.

Automobilisten kunnen omrijden via de Van Schaikweg en Boermarkeweg. Er zal ook een omleiding voor fietsers worden gemaakt, deze loopt via het OPDC en Esdal College Angelsloërdijk.  

In het nieuwe jaar zal er naast het gereed maken van fase 2 ook gestart worden met fase 3. Fase 3 omvat de Kerkhoflaan en Angelsloërdijk. In de bijlage pdfvia deze link vindt u een overzicht van routes die gevolgd kunnen worden om bij uw locatie te komen. Wederom wordt de stremming ook aangegeven door middel van bebording.

Daarna volgen er meer fases. Hierover volgt meer informatie op de website zodra de details bekend zijn.