GYMNASIUM: uitnodigen tot nieuwsgierigheid
Op de locatie Oosterstraat begint het gymnasium in klas 1!

Je maakt kennis met het leven en  denken van de Grieken en Romeinen. Welke taal spraken zij? Wie waren hun goden? Hoe organiseerden zij hun bestuur? Welke grote denkers brachten zij voort? En wat merken wij in onze samenleving nog van hun taal en cultuur? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod bij de vakken filosofie, klassieke cultuur en de klassieke talen.

Het gymnasiumonderwijs is anders:
- meer zelfstandig
- je moet onderzoek doen en analytisch leren denken
- je leert actief in projectweken

Ben jij klaar voor bijzondere vakken?
Je krijgt eerst een half jaar les in klassieke cultuur, daarna krijg je Latijn. Het vak filosofie krijg je vanaf het tweede leerjaar. Naast deze ‘nieuwe’ vakken heb je ook twee Z-uren. Je werkt dan zelfstandig aan opdrachten. In klas 1 en 2 komt er veel techniek aan bod, maar ook opdrachten die te maken hebben met een taal of wiskunde. In klas 3 maak je een keuze voor bèta-vakken of muziek en zijn de opdrachten daarop afgestemd. Er is altijd een docent aanwezig.

Projectweek en excursies
Twee keer per jaar heb je een vakoverstijgende projectweek. Dat betekent dat er meerdere vakken bij betrokken zijn. Hierbij verdiep je je samen met andere leerlingen in één centraal onderwerp. In klas 1 en 3 maak je excursies die gericht zijn op de klassieke cultuur en in de bovenbouw maak je een reis naar Rome. 

Gym 21
De gymnasiumleerlingen in klas 1 krijgen het vak gym 21. Hiermee bereiden we je voor op de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, digitale geletterdheid, basisvaardigheden/ informatievaardigheden/mediawijsheid en sociale/culturele vaardigheden.

Goed voorbereid
Leerlingen die het gymnasium volgen, zijn goed voorbereid op de toekomst! Je leert analytisch en kritisch denken en hoe je grote opdrachten/projecten moet aanpakken. 

Het gymnasium is voor leerlingen:
- met een gymnasiumadvies van de basisschool
- die van een uitdaging houden
- die zelfstandig kunnen werken en die graag van alles willen weten

EXCELLENTIE
In leerjaar 2 en 3 hebben we excellentieklassen voor atheneum- en gymnasiumleerlingen

We kijken in de brugklas of je geschikt bent voor de excellentieklas. Dat bespreken we met jou en je ouders/verzorgers en ook bespreken we of we je laten testen door het CBO. CBO staat voor Centrum voor Begaafdheids
Onderzoek, een instituut dat veel ervaring en kennis heeft op het gebied van excellente leerlingen.

Je kunt je dus niet opgeven voor deze klas, maar je wordt hiervoor geselecteerd in de loop van de brugklas. Als uit deze test blijkt dat jij een excellente leerling bent én je bent ook gemotiveerd om te leren, dan mag je in de brugklas met gelijkgestemde leerlingen meedoen aan een zogenaamd versnellingstraject. Daarin leer je om sneller en op een andere manier te leren voor een aantal vakken. Als je dit traject voldoende of goed afsluit, mag je in leerjaar 2 (en eventueel 3) naar de excellentieklas. In deze klas zitten dus leerlingen die heel gemakkelijk en snel kunnen leren. De basisstof wordt versneld aangeboden. De tijd die daardoor overblijft, wordt besteed aan extra vakken (bijvoorbeeld vakken die je normaal pas in de bovenbouw kunt kiezen) en aan projecten.

Esdal Oosterstraat20

Esdal Oosterstraat25