In de brugklas mavo/havo worden leerlingen geplaatst die van de basisschool een mavo- of een mavo-/havoadvies krijgen. Na de onderbouw vervolgen zij hun studie op mavo of havo. Leerlingen die tijdens de onderbouw boven het niveau uitstijgen, kunnen eerder instromen in havo.