Bij ons op school wordt je nieuwsgierig!
Bij het Esdal Vakcollege Emmen (EVE) ontdek je waar je goed in bent en hoe je het beste uit jezelf kunt halen.

In klas 1 en 2 maak je kennis met alle profielen die je in de bovenbouw kunt kiezen.

Bij ons op school leer je uit boeken/chromebooks en in de praktijk. De praktijkvakken volg je in moderne praktijklokalen op de locatie in Emmen en op de locatie in Klazienaveen. Je bezoekt ook verschillende bedrijven. Je krijgt zo een goed beeld van het werk dat je later gaat doen. Werken met boeken en een chromebook is een prima mix om afwisselend te leren. Kun je wel een niveautje hoger aan? In de digitale leeromgeving kun je extra verdiepingsopdrachten doen.

Wij vinden het belangrijk om jou de opleiding te bieden die bij jou past!

Een echte EVE'er is 

  • een vakman/vrouw (handig en deskundig)
  • een teamspeler (sociaal, betrokken , kan goed samenwerken) 
  • een carri√®retijger (ambitieus, commercieel, haalt het beste uit zichzelf) 
  • een creatieveling (creatief, altijd op zoek naar slimme en orginele oplossingen)        

Leerwerktraject

Het leerwerktraject is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland en een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BB) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Het leerwerktraject geeft een leerling, die door zijn leerstijl niet in staat is het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een meer passende leerroute. 
Het is een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, te slagen voor het vmbo-diploma.

De leerling doet aan het einde van zijn opleiding maar een gedeelte van het examen. (Nederlands, het beroepsgerichte vak en rekenen). De leerling ontvangt dan wel een volwaardig BB-diploma, maar kan alleen doorstromen in dezelfde sector, niveau 2. Om het diploma te ontvangen moet het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak met minimaal een 6 worden afgesloten.

Het leerwerktraject biedt de leerling een pedagogisch-didactisch klimaat, waarin wordt ingespeeld op zijn specifieke mogelijkheden, capaciteiten en belangstelling. Dit maatwerk verlaagt de kans op het voortijdig schoolverlaten en verhoogt de kans op het behalen van een startkwalificatie.

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met dhr. H. Spijkerman. (Trajectgroepbegeleider van het Vakcollege)

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Klik op onderstaande link voor extra informatie.

info passend onderwijs