1. Ik heb al eerder dit schooljaar een bedrag betaald, nu ontvang ik weer een verzoek om te betalen
antwoord:
In het begin van het schooljaar krijgt u een verzoek voor het betalen van de (noodzakelijke) schoolkosten en in januari het verzoek voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Schoolkosten zijn kosten voor de aanschaf van zaken en de vergoeding voor diensten waarvoor de school geen vergoeding van de overheid krijgt; het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van een kluisje, de aanschaf van een gereedschapskist of de kosten van een excursie. De aanschaf van deze zaken of de deelname aan de activiteiten is vrijwillig. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om zelf de noodzakelijke gereedschapskist aan te schaffen en/of om geen gebruik te maken van het kluisje en/of om niet mee te gaan met een excursie.

De vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u in januari een verzoek voor betaling ontvangt, is een bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor zaken die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs en waarvoor de school geen bekostiging ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van vieringen, de organisatie van buitenschoolse activiteiten, verzekeringen en de organisatie van ouderavonden. Deze bijdrage is, net als de (noodzakelijke} schoolkosten, vrijwillig.

2. Ik heb deze factuur al betaald (Zelf, via Webwinkel Meedoen of Participatiewebshop)antwoord: Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al betaald voordat u de e-mail van school hebt ontvangen met het verzoek om betaling van de schoolkosten. Deze betalingen zijn nog niet volledig verwerkt.
Wilt u dan een een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sturen met daarin het bedrag, de datum van betaling, het bankrekeningnummer waarmee u heeft betaald en het rekeningnummer waar naartoe u het bedrag heeft overgemaakt.

3. Ik heb een vraag, maar kan de school niet bereiken per telefoon.
antwoord: Wij verzoeken u om uw vraag te e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u toch willen bellen, bel dan alleen ’s ochtends tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

4. Deze rekening is niet voor mij,maar voor mijn ex-partner.
antwoord: De e-mail met de rekening wordt verstuurd naar de financieel verantwoordelijke ouder, zoals dit op het aanmeldingsformulier is opgeschreven. Mocht dit niet correct zijn, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de juiste gegevens.

5. De tenaamstelling of de adresgegevens klopt/kloppen niet.
antwoord: Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de juiste gegevens.

6. Ik ben de rekening en-of de bijbehorende e-mail kwijt.
antwoord: U kunt een kopie aanvragen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7. Ik heb geen e-mail/rekening ontvangen.
antwoord: Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de naam van de leerling en het adres.

8. Ik kan de schoolkosten niet betalen vanwege mijn financiële situatie. Wat zijn de mogelijkheden?

Participatieregeling gemeente Emmen/Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Emmen of de gemeente Borger-Odoorn kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten voor hun schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hiermee kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u voor de Gemeente Emmen naar de Participatiewebshop, voor de gemeente Borger-Odoorn gaat u naar Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn. Heb u nog geen inloggegevens, dan kunt u voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de Gemeente Emmen hier terecht. Voor de gemeente Borger-Odoorn kunt u een aanvraag doen met het aanvraagformulier dat u kunt opvragen bij het sociaal team in uw buurt.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Emmen e.o. richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt hier een aanvraag indienen.

Betalingsregeling
Als u liever het bedrag in meerdere termijnen betaalt, dan kunt u een verzoek hiervoor e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in uw e-mail het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en n hoeveel termijnen u wenst te betalen.

Kwijtschelding
Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u toestemming te verkrijgen van de locatiedirecteur. De school verleent onder de volgende omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger:
a. het gezinsinkomen is lager dan 100% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
of
b. op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard;
of
c. er zijn aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de locatiedirectie.
Stuur dan een verzoek met de redenen van kwijtschelding en vermeld het debiteuren- en factuurnummer (deze kunt u vinden rechtsboven op de factuur) en de naam van de leerling.
Stuur deze gegevens per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief naar Esdal College schoolkosten, Postbus 2041, 7801 CA te Emmen.