Schooltijden

Schooltijden
1e uur 08.30 – 09.15 uur
2e uur 09.15 – 10.00 uur
3e uur 10.00 - 10.45 uur
Kleine pauze  
4e uur 11.00 – 11.45 uur
5e uur 11.45 - 12.30 uur
Grote pauze  
6e uur 13.00 – 13.45 uur
7e uur 13.45 - 14.30 uur
Kleine pauze  
8e uur 14.45 – 15.30 uur
9e uur 15.30 - 16.15 uur

Onze school

Onze school

Het Esdal College Boermarkeweg is een school voor mavo/havo. In de onderbouw hebben wij een sportstroom, een techstroom, een cultuurstroom en een activiteitenprogramma. In de bovenbouw bieden wij mavo en mavo plus (met technologie en LO2 als mogelijke examenvakken). Wij besteden aandacht aan een gezellige sfeer in de school en hebben extra faciliteiten voor talenten op het gebied van sport, kunst of muziek.

Mavo/havo
Onderbouw: mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies), een sportstroom, een cultuurstroom, een techstroom en activiteitenprogramma.
Bovenbouw: mavo (met technologie en LO2 als speciale keuzevakken). Voor de havo bovenbouw kun je, als je daar toelaatbaar bent, overstappen naar onze locatie op de Oosterstraat. 

Business school
Goed nieuws voor iedereen die een mavo-advies heeft en die later zijn eigen business wil runnen! Wij zijn Vecon business school. Je krijgt verschillende vakken en projecten waarin jij de ondernemer in je kunt ontdekken en ontwikkelen. Klik hier voor een flyer met meer informatie.  

Doorstroom naar havo 2 óf 3
“Sommigen van ons willen graag naar de havo. We vinden het belangrijk dat het op deze school mogelijk is om naar de havo te gaan. Wij weten dat ieder jaar een groep leerlingen ook echt overstapt. Ze hebben laten zien dat ze dat aankunnen.”

Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Onderbouw:

  • mavo/havo (voor leerlingen met een mavo- of mavo-/havo-advies)
  • sportstroom 
  • cultuurstroom
  • techstroom

Bovenbouw:

  • mavo (met technologie en LO2 als speciale keuzevakken)

In klas 1 en 2 kun je kiezen voor extra sportlessen, maar ook voor kunst- en ICT-lessen en de techstroom.

In klas 3 en 4 kun je kiezen voor mavo of mavo-plus. Bij mavo-plus kies je een extra examenvak. Bijvoorbeeld technologie: een heel praktisch vak, waarbij je veel computervaardigheden leert, maar ook gaat samenwerken, vergaderen en presenteren. De echte sportievelingen kunnen kiezen voor sport als examenvak.

Downloads

Downloads
De Esdal-brede documenten, zoals reglementen, procedures, protocollen e.d. vindt u op de homepagina van de site onder 'onze school-downloads'. 
Voor overige informatie, formulieren e.d. verwijzen wij u naar het Esdal ABC dat te vinden is in de donkerblauwe balk op deze website.
Algemeen
PTA-boekje klas 3 2019-2020
PTA-boekje klas 4 2019-2020
Studie-informatie
Overgangsnormen onderbouw 2019-2020
Overgangsnormen bovenbouw 2019-2020

Jaarplanning 2019-2020

Jaarplanning 2019-2020

 

Dit is een beknopte versie van de jaarplanning van de locatie Boermarkeweg.

Via het e-mailadres ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen een Nieuwsbrief;

waarin we een overzicht plaatsen met belangrijke data. 

De Nieuwsbrieven plaatsen we ook op de site onder de knop Ouders / Nieuwsbrieven.

  5 september 2019  Bijeenkomst ouders klas 1
  9 september 2019  Ouderavond klas 3
  12 september 2019  Bijeenkomst ouders klas 1
  24 september 2019  Ouderavond klas 2
  25 september 2019  Ouderavond klas 1 mentoren
  Week 39  Uitje klas 3
  Week 40 + 41   Toetsweek 1 / Tentamenweek 1 klas 1, 2 en 3 
  Week 43  HERFSTVAKANTIE
  Week 44 + 45  Tentamenperiode 1 klas 4
   12 november 2019  Voorlichtingsavond DC klas 4
  Week 47 + 48  Toetsweek 2 / Tentamenperiode 2 klas 1, 2 en 3
   5 december 2019

 Sint Nicolaasviering klas 1 en 2

 Klas 3 en 4 pakjes bezorgen

   20 december 2019  CKV workshops klas 1, 2, 3 en 4
  Week 52  KERSTVAKANTIE
  Week 1  KERSTVAKANTIE (t/m 3-1-2020)
   7 januari 2020  Ouderavond klas 3 - voorlichting sectorkeuze
  Week 4 + 5

 Tentamenperiode 2 klas 4

 Toetsweek 3 / Tentamenperiode 3 klas 1, 2 en 3

   29 januari 2020  OPEN DAG
   7 februari 2020  Feestavond klas 1 en 2
  Week 8  VOORJAARSVAKANTIE (t/m 21-2-2020)
   24 februari 2020  Studiedag personeel
    9 maart 2020  Centraal Examen start CPE beeldende vakken
  Week 11 + 12  Toetsweek 4 / Tentamenperiode 4 klas 1, 2 en 3
   19 en 20 maart 2020   Feestelijke ouderavonden
  Week 14 + 15  Tentamenperiode 3 klas 4
   10 april 2020  GOEDE VRIJDAG
   13 april 2020  PAASMAANDAG
   14 april 2020  SE cijfers klas 4
  Week 16 + 17  Toetsweek 5 / Tentamenperiode 5 klas 1, 2 en 3
   15 t&m 22 april 2020  Examentraining klas 4
   Week 17 + 18  MEIVAKANTIE (t&m 5 mei 2020)
   7 mei 2020  Centraal Examen economie
   8 mei 2020  Centraal Examen Nederlands
   11 mei 2020

 Centraal Examen geschiedenis

 Centraal Examen beeldende vakken

   12 mei 2020  Centraal Examen wiskunde
   13 mei 2020

 Centraal Examen aardrijkskunde

 Centraal Examen Frans

 

 16 mei 2020

 Centraal Examen Duits

 Centraal examen nask1

   15 mei 2020   Centraal Examen biologie
   18 mei 2020   Centraal Examen nask2
   19 mei 2020   Centraal Examen Engels
   21 + 22 mei 2020  HEMELSVAARTSDAG
 + vrije vrijdag
  Week 23  Werkweek klas 2
   1 juni 2020  TWEEDE PINKSTERDAG
  Week 24 + 25  Toetsweek 6 / Tentamenperiode 5 klas 1, 2 en 3
   
10 juni 2020

 Uitslag eerste tijdvak Centraal Examen
   15 juni 2020  Centraal Examen tweede tijdvak
   16 juni 2020  Centraal Examen tweede tijdvak
   17 juni 2020  Centraal Examen tweede tijdvak
  Week 26  Maatschappelijke stage klas 3 
   22 juni 2020  Inleveren boeken klas 4 vanaf 13.30 uur
 
 26 juni 2020

 Uitslag tweede tijdvak Centraal Examen
    29 juni 2020  Klas 3 afronding maatschappelijke stage
    30 juni 2020  Feestelijke diploma-uitreiking
    1 juli 2020

 Inleveren boeken klas 1, 2 en 3

Cijferkaart uitreiking klas 1, 2 en 3

    2 juli 2020  Personeelsdag
    3 juli 2020  Afsluitende vergadering voor het personeel
     
     ZOMERVAKANTIE
   17 augustus 2020  eerste schooldag

 

 

 

 

 

Meer nieuws Abonneren op het nieuws via: e-mail