In onze regio hebben we te maken met krimp en de komende twintig jaar zal daardoor het aantal leerlingen fors dalen. Wij vinden het heel belangrijk leerlingen een breed onderwijsaanbod te blijven bieden. Daarom hebben het Esdal College, het Hondsrug College en het Carmelcollege afspraken gemaakt over de beroepsgerichte vmbo-opleidingen die elke school biedt. 

Wat bieden wij per school
De wijzigingen gaan in met ingang van het schooljaar 2017/2018. Vanaf dan bieden de drie scholen de volgende beroepsgerichte vmbo-opleidingen:

Esdal Vakcollege Emmen 
- Horeca Bakkerij en Recreatie 
- Mobiliteit en Transport 
- Dienstverlening en Producten, met het accent op creativiteit, podium en producten maken

Esdal College locatie Klazienaveen
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Zorg en Welzijn
- Dienstverlening en Producten, met het accent op interieur en wonen

Esdal College locaties Borger en Oosterhesselen
- Dienstverlening en Producten

Carmelcollege
- Dienstverlening en Producten, met het accent op sport en uniformberoepen

Hondsrug College 
- Produceren, Installeren en Energie 
- Media, Vormgeving en ICT 
- Bouwen, Wonen en Interieur 
- Zorg en Welzijn 
- Economie en Ondernemen

 20 juli is in aanwezigheid van wethouder R.E. Kleine een convenant ondertekend.

 ondertekening convenant vmbo

v.l.n.r. H.Boers (Carmelcollege), wethouder R.E. Kleine, R.H. Mulder (Hondsrug College),
L.M.M. Kooistra (Esdal College)