De locatie Oosterstraat zet zich dit jaar in voor het project Going Global van de stichting Edukans. 
Edukans houdt zich al ruim 15 jaar bezig met het verbeteren van de onderwijssituatie in een aantal Afrikaanse landen waaronder Ghana. In 2008 hebben we als school ook meegedaan, toen stond Oeganda centraal en was oud- leerling Joep van Weert onze ambassadeur en hebben we als school ruim € 20.000,- bij elkaar gebracht.

Voor veel van onze leerlingen is de onderwijsproblematiek in ontwikkelingslanden een ‘ver van mijn bed show’. Om de hele locatie te betrekken bij Going Global gaat Lobke Rave uit vwo-5 in februari 2018  naar Ghana. Samen met andere leerlingen uit Nederland gaat Lobke met Ghanese leerlingen werken aan een life skills programma. Ze gaan werken aan levensvaardigheden zoals opkomen voor jezelf, kinderrechten, praten met je ouders en omgaan met seksualiteit. De belangrijkste boodschap: maak je school af! Want goed onderwijs betekent een gezonder leven en meer inkomen.

Samen met de medewerkers, de ambassadeur, de leerlingen, de leerlingenraad en de ouderraad gaan we deze bijzondere samenwerking aan met Edukans. D.m.v. diverse acties, waaronder een grote actiedag in april, proberen we uiteraard zoveel mogelijk geld in te zamelen om Edukans te ondersteunen. Het belooft weer een spannend, maar vooral ook leuk project te worden.

Edukans