De afgelopen maanden stond het Esdal Vakcollege Emmen in het teken van stichting ‘Het Vergeten Kind’. Ieder jaar zetten de leerlingen en medewerkers van onze locaties zich in voor een zelfgekozen goed doel. Het Esdal Vakcollege Emmen koos dit jaar op initiatief van de leerlingenraad voor Het Vergeten Kind. Met o.a. een sponsorloop en het nieuwjaarsgala werd €1600 opgehaald. Donderdag 12 april overhandigde Jonnick Meijer, de leerling die het meeste geld inzamelde, een cheque aan de locatiedirecteur meneerBenes. Hij zal zorgen dat het bedrag wordt overgemaakt aan stichting Het Vergeten Kind.

Over Het Vergeten Kind
Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek, denk aan verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en/of leven onder de armoedegrens. Kinderen in deze zogeheten multiprobleemgezinnen zijn erg kwetsbaar. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. De stichting organiseert activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. Ook zijn er initiatieven om hun situatie duurzaam en structureel te verbeteren.

overhandiging cheque Het Vergeten Kind