Op de laatste schooldag voor de meivakantie, vrijdag 20 april, zullen tweedeklassers van de locatie Boermarkeweg bloemen leggen bij het oorlogsmonument aan het Kerkpad in Emmen.

Een van de leerlingen zal het gedicht ‘Lied der achttien dooden’ van Jan Campert voordragen.

De plechtigheid begint om 12.00 uur.