Het curriculum is het leerplan van de school. Hierin staat welke vakken er gegeven worden en wat de kerndoelen zijn. Het Ministerie van Onderwijs stelt de eisen vast waaraan het curriculum moet voldoen.

Negen landelijke ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, werken in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum. Ook het Esdal College doet hieraan mee. De teams beantwoorden de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en wat er in het onderwijscurriculum zou moeten. Er wordt gekeken naar wat leerlingen nodig hebben om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, die economisch zelfstandig zijn én die met zelfvertrouwen in het leven staan.

De ontwikkelteams schrijven een advies aan de minister over hoe zij de samenhang en vooral ook de doorlopende leerlijn van PO naar VO naar vervolgonderwijs zien. Nog nooit eerder zaten docenten uit het PO en VO met elkaar om tafel om die doorlopende leerlijn te ontwikkelen.

De uitdaging is samenhang en thema's te vinden binnen het behoud van de vakken. Er is regelmatig overleg met verschillende (landelijke) stakeholders zoals vakverenigingen en vervolgopleidingen. Een mooie kans om écht invloed te kunnen uitoefenen.

curriculum.nl banner 320x50 px 011