Boeken en digitale leermiddelen worden door de school betaald. Voor leerlingen zijn ze dus gratis, maar ze blijven eigendom van de school. Aan het eind van het schooljaar moeten de meeste boeken weer worden ingeleverd. De leerlingen zorgen er daarom voor dat ze goed en voorzichtig met de leermiddelen omgaan.

De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. Bij problemen met de boeken nemen de leerlingen of de ouder(s)/verzorger(s) contact op met de boekenfondscoördinator van de locatie. Belangrijk is dat de boeken bij ontvangst gecontroleerd worden. Problemen met de staat van de boeken worden in de periode tot aan de herfstvakantie opgelost op school. Daarna is niet meer na te gaan waardoor boeken beschadigd zijn geraakt.

Als een leerling een boek verliest, wordt deze opnieuw geleverd. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Van Dijk Educatie controleert aan het einde van het schooljaar bij het inleveren de staat van de boeken. In geval van beschadiging en/of vermissing wordt er een schadevergoeding in rekening gebracht.