De schooldecaan begeleidt de leerlingen met betrekking tot vakkenpakket-, school- en beroepskeuze. Ook de mentoren worden daarbij ingeschakeld. Er wordt veel aandacht besteed aan het samenstellen van het vakkenpakket. Om goed te kunnen kiezen, is het nodig dat leerlingen een duidelijk beeld van zichzelf en hun capaciteiten hebben. Dat is geen gemakkelijke opgave, vandaar dat er keuzebegeleiding wordt gegeven vanaf brugjaar 1 t/m de examenklas. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode “Keuzedossier”. Deze methode wordt gebruikt in de leerjaren 2, 3 en 4. Naast de klassikale voorlichting aan de leerlingen worden er voor en door de ouders/verzorgers voorlichtingsavonden gehouden.

Bovendien vinden er in de leerjaren 1, 2, 3 en 4 LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) -gesprekken plaats met leerlingen en hun mentor. De ouders/verzorgers kunnen ook contact opnemen en een afspraak maken met de decaan. De decaan, mevrouw Tien, is op de donderdag vrijgesteld van lessen om tijd te hebben voor gesprekken en andere werkzaamheden rond de keuzebegeleiding. Zij onderhoudt ook de contacten met de vervolgopleidingen.