De kwaliteit van ons onderwijs is een uitkomst van feitelijke gegevens, indrukken van docenten, van leerlingen en van ouder(s)/verzorger(s). De feitelijke gegevens als bevorderingspercentages, slagingspercentages en verblijfsduur geven een goed beeld. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal leerlingen dat overgaat of slaagt. Daarnaast richten we ons ook op sociaal- emotionele aspecten, zoals het welbevinden van leerlingen, die onder andere aan de orde komen in mentorbesprekingen en docentenvergaderingen. Jaarlijks meten we de leerling- en oudertevredenheid. De uitkomsten van deze enquêtes zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl.  Een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vinden we heel belangrijk. De decanen en mentoren van het Esdal College helpen leerlingen goede keuzes te maken.

Voor de leerresultaten van onze leerlingen verwijzen wij graag naar de examenresultaten.

Kwaliteit onderwijzend personeel
Docenten zijn optimaal op hun taak berekend. Een eerste vereiste is dat zij bevoegd zijn of op korte termijn (maximaal 4 jaar) bevoegd raken voor de lessen die zij geven. Omdat bevoegdheid alleen nog geen garantie is voor goed onderwijs, worden nieuwe docenten begeleid door ervaren docenten en coaches en worden er met alle docenten regelmatig gesprekken gevoerd. Natuurlijk is er ook scholing voor de medewerkers. Scholing is onmisbaar bij alle veranderingen in het onderwijs. Docenten willen de veranderingen op de voet volgen en hun lessen steeds aanpassen aan de vernieuwingen. De resultaten van het onderwijs zelf worden jaarlijks door de onderwijsinspectie beoordeeld. Mede aan de hand daarvan verbeteren we ons onderwijs voortdurend.

Op www.owinsp.nl kunnen de kwaliteitskaarten van de school worden geraadpleegd.

Tevredenheidsonderzoek
Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Scholen op de kaart
Op www.scholenopdekaart.nl geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Aan de hand van indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden de cijfers gepresenteerd en kunnen deze worden vergeleken met die van andere scholen. 

Klik hieronder voor de SchoolVensters (via Scholenopdekaart.nl) van de locatie Boermarkeweg:
Esdal College locatie Boermarkeweg in Emmen