Vakken per leerjaar in de mavo/havo (onderbouw) en in de mavo (bovenbouw):

 

Vakken                                           Verplicht in
                      leerjaar 
Keuze in leerjaar
Nederlands 1 2 3 4          
Frans 1 2           3* 4*
Duits   2           3* 4*
Engels 1 2 3 4          
Geschiedenis 1 2           3* 4*
Aardrijkskunde 1 2           3* 4*
Economie   2 3           4
Wiskunde     3           4
Techniek 1                
NaSk   2              
NaSk1               4
NaSk2     3         3 4
Biologie   2 3           4
Tekenen 1             3* 4*
Handvaardigheid   2           3* 4*
Muziek 1                
Cultuurstroom           1      
Technologie #     3           4
Techstroom           1 2    
Technologie & Toepassing               3 4
ACT ** 1  2              
Maatschappijleer       4          
Sport & Bewegen 1 2              
Sportstroom           1 2     
Lichamelijke Opvoeding 1     3 4          
Lichamelijke Opvoeding 2 #               3 4
Coaching 1                
Mentor/studieles 1 2 3 4          

Leerlingen kiezen aan het einde van klas 3 een vakkenpakket.
Maatschappijleer en Lichamelijke Opvoeding 1 maken deel uit van het examen.

# Lichamelijke Opvoeding 2 is een extra vak in leerjaar 3 en in leerjaar 4. Let op: LO2 kan in het vierde leerjaar alleen worden gevolgd als extra examenvak in een mavo-plus variant. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen (SE).
# Technologie & Toepassing is een extra vak in leerjaar 3 en in leerjaar 4. Let op: T&T kan in het vierde leerjaar alleen gekozen worden als extra vak in een mavo-plus variant. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen (SE).
* Slechts één van de twee genoemde vakken mag in het examenpakket worden opgenomen: de keuze gaat daarbij tussen Frans/Duits, geschiedenis/aardrijkskunde en tekenen/handvaardigheid
** ACT is een activiteitenprogramma voor leerlingen in de reguliere onderbouwklassen.