Met uw vragen kunt u terecht bij de locatieleiding, die gevormd wordt door een locatiedirecteur en twee teamleiders.

De heer Kroesen (locatiedirecteur) behandelt vragen over personeel, organisatie en onderwijs in algemene zin. Voor specifieke zaken over de leerling kunt u het beste contact met diens mentor, de coördinator leerlingenzaken (de heer R. Kraakman) of teamleider opnemen. U kunt onder werktijden contact opnemen, maar een e-mail sturen werkt ook. De docenten zijn te bereiken door een afspraak via school te maken of gebruik te maken van de e-mail. De locatiedirectie heeft geen vast spreekuur. Hetzelfde geldt voor de teamleiders.