De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. De locatie Boermarkeweg heeft een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR)

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.