Wij gebruiken voor de schooladministratie het programma Magister. Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en de schooladministratie. Magister is benaderbaar via pc/laptop, smartphone en tablet.

Leerling
Leerlingen krijgen een inlogaccount voor Magister. Hiermee hebben zij de mogelijkheid om naast het reguliere rapport hun studievoortgang tussentijds te volgen. Tevens hebben de leerlingen toegang tot:
• agenda/rooster
• huiswerk
• absentie
• cijfers
• elo (elektronische leeromgeving)
• studiewijzers
• digitaal lesmateriaal
• Magisterberichten

De inloggegevens blijven gedurende de gehele schoolperiode geldig. Het is dus belangrijk om deze goed te bewaren. Leerlingen kunnen met deze inloggegevens inloggen op het chromebook, hun e- mail en op het netwerk van de school. Informatie hierover krijgen de leerlingen op school.

Ouder(s)/verzorger(s)
Het Esdal College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). Door middel van Magister zijn ouder(s)/verzorger(s) in staat om de voortgang van hun kind te volgen. Natuurlijk blijft direct menselijk contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school onmisbaar, maar Magister is een belangrijk hulmiddel in het kader van de informatievoorziening.
Magister biedt ouder(s)/verzorger(s) toegang tot:
• agenda/rooster
• huiswerk
• absentie
• cijfers
• inschrijfmogelijkheid ouderavonden

Om toegang te krijgen tot de gegevens krijgen ouder(s)/verzorger(s) éénmalig een inlognaam en wachtwoord via de post toegezonden. Deze inloggegevens heeft u nodig zolang uw zoon of dochter op het Esdal College zit, ook als hij/zij naar een andere locatie binnen het Esdal College gaat.

Heeft u al inloggegevens, omdat u al een kind op het Esdal heeft zitten? Dan kunt u met dit bestaande account meerdere kinderen volgen. U krijgt dus geen nieuwe inloggegevens. 

Bent u uw inloggegevens kwijt, ga dan naar wachtwoord kwijt. Vul uw gegevens in en u ontvangt zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens.

E-mail
E-mail is een steeds belangrijker communicatiemiddel, ook binnen het onderwijs. Het is dus van belang dat we een goed en actueel e-mailadres van u in Magister hebben staan. Dit e-mailadres kunt u controleren en zo nodig aanpassen via het onderdeel 'Mijn instellingen'. Voor meer informatie over Magister, klik hier.  Bij het kopje Magister staat o.a. de handleiding “Uitleg schermen ouderaccount”. Daarin staat ook vermeld hoe u uw e-mailadres kunt wijzigen of eventueel toevoegen.

Ouderavond
Wij plannen de ouderavonden via Magister. Voorafgaand aan de ouderavond ontvangt u per e-mail een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. Ook hiervoor is een handleiding beschikbaar: uitleg schermen ouderavond.

18 jaar
Als de leerling 18 jaar wordt, mag de leerling zelf beslissen of de ouder(s)/verzorger(s) zijn/haar gegevens in Magister mogen inzien. Standaard wordt het ouderaccount als de leerling 18 jaar is in verband met de wet- en regelgeving rondom privacy geblokkeerd. De leerling kan in Magister via instellingen toestemming geven.