Op het locatiegedeelte van de website staan de actuele nieuwtjes. Er is ook een link te vinden die direct zorgt voor inzage in de roosterwijzigingen. Op de site plaatsen we veel informatie. We doen dat per leerjaar, zodat ouders/verzorgers en leerlingen gemakkelijk die dingen kunnen vinden die voor hen van belang zijn. Onder de knop Wie is wie staan de e-mailadressen van het personeel. Onder de knop Onze school staat informatie die gedurende het hele schooljaar van belang kan zijn. Reglementen, examenzaken e.d. zijn te vinden onder de knop: Downloads.