De leerlingenraad is een klankbordgroep voor de school en organiseert zelf ook activiteiten. De raad wordt begeleid door een personeelslid. Gedurende de maand november wordt de raad samengesteld.