Op 31 oktober en 1 november hebben de leerlingen van het eerste en twee leerjaar de voorstelling Jonge Helden bijgewoond. Deze voorstelling sluit mooi aan bij de dag van de Mantelzorg op 10 november.

 Jonge Helden is een interactieve voorstelling over vriendschap, vertrouwen en de druk om alle ballen in de lucht te houden: naar school gaan, je huiswerk maken, het huishouden doen, voor (in dit geval) je zieke vader zorgen en proberen je eigen sociale leven te leiden zonder dat iemand erachter komt dat je vader ziek is.
In de voorstelling zie je hoe het gaat met Bente, een scholier met een zorgende taak. Uiteindelijk gaat het thuis, op school en met haar vriendschap met Dennis helemaal mis. Het publiek moet daarom ingrijpen. De leerlingen bepalen wat de acteurs anders moeten doen om deze situaties toch goed af te laten lopen. Ze krijgen de kans om verschillende oplossingen uit te proberen en ervaren wat wel en niet werkt. Zo oefent de hele klas met sociale vaardigheden. Wat is er nodig om iemands situatie te begrijpen? Hoe kun je elkaar helpen? Wat moet je juist niet doen? Hoe vertel je je vrienden/docent dat je het moeilijk hebt?

De opbrengst
Leerlingen die zelf een zorgende rol hebben, herkennen hun eigen situatie in de voorstelling en voelen zich na afloop vrijer om hierover te praten, zonder de angst om zielig of niet cool gevonden te worden. Hun klasgenoten zien hoe waardevol een luisterend oor kan zijn en dat je niet te snel moet oordelen. Jonge Helden levert zo een bijdrage aan de sociale vaardigheden van leerlingen en het welzijn van jonge mantelzorgers.

Jonge helden 1

Jonge helden 2