Wachtwoord kwijt?
Ouders/verzorgers krijgen binnenkort een brief of e-mail met het verzoek om de inloggegevens voor Magister te controleren en eventueel het e-mailadres te wijzigen. Wilt u n.a.v. deze brief/e-mail een nieuw wachtwoord aanvragen, klik dan hier.

Als ook de ouders/verzorgers willen weten welke mogelijkheden er zijn met de cultuurpas? Zie hier.

Als school vinden wij de communicatie en de contacten met ouder(s)/verzorger(s) belangrijk. We doen als school al het nodige: ouderavonden, tevredenheidsonderzoeken, 10-minuten gesprekken, inzage voor ouders/verzorgers in de voortgang van de leerling, spreekavonden en dergelijke. Rechts in het blauwe blokje vindt u meer informatie over de ouderraad en de Deel Medezeggenschaps Raad (DMR).