Vakdocent
Wanneer een leerling meer nodig heeft bij een bepaald vak, kan hij/zij zich bij de keuzewerktijd van de docent inschrijven. Tijdens dit vakgebonden flexuur wordt aandacht besteed aan de vragen die een leerling heeft, kan onder begeleiding gewerkt worden aan dat vak en wordt extra begeleiding geboden waar dat nodig is.

Mentor
De mentor ziet erop toe dat leerlingen de prestaties laten zien die verwacht mogen worden. Ook houdt de mentor het welzijn van de leerlingen in de gaten. De mentor is voor leerlingen en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school voor allerlei uiteenlopende zaken.

Trajectgroep/Dugout
Wanneer de leerling meer aandacht nodig heeft om zich op school te kunnen ontwikkelen komt de zorgcoördinator in beeld. Samen met de mentor, de teamleider en eventueel de ambulant begeleider, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), wordt een plan van aanpak gemaakt. Gedeeltelijk onderwijs volgen in de Dugout ( een lokaal binnen het schoolgebouw) kan tot de mogelijkheden behoren.