Op de locatie Borger hebben we door het 45-minutenrooster de beschikking over begeleidingslessen.

Deze begeleidingslessen worden in alle klassen onder andere ingezet om de leerlingen reken- en taallessen te laten volgen. Daarnaast bieden we de leerlingen begeleidingslessen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. In de examenklas komen daar economie en Duits bij.

Op dit moment hanteren we het systeem dat een leerling verplicht de bijlessen volgt voor een vak waarvoor hij/zij onvoldoende staat. Voorwaarde voor het volgen van deze bijlessen is echter wel dat de leerling in de reguliere lessen voldoende inzet toont. Ook kunnen de leerlingen naar de begeleidingslessen worden verwezen door de mentor, vakdocent of door zich voor deze lessen op te geven.

Elke 5 รก 6 weken wordt er een nieuwe indeling gemaakt van de te volgen bijlessen. Het is dus niet zo dat een leerling een jaar lang bijlessen volgt voor een en hetzelfde vak.