Dyslexiebeleid
Nieuwe leerlingen die nog geen dyslexieverklaring hebben worden bij ons d.m.v een dictee getest op aanwijzingen voor dyslexie. Lijkt hier sprake van te zijn dan nemen we een tweede test af. Blijkt ook hieruit, dat er aanwijzingen zijn dan wordt er in overleg met ouders een dyslexietest afgenomen. 

Dit wordt alleen maar gedaan als op de basisschool en thuis extra aandacht besteed is aan de problemen. Is dit namelijk niet gedaan, dan krijgt een leerling (voorlopig) geen dyslexieverklaring. 

Dyslexiepaspoort
Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben krijgen van ons een dyslexiepaspoort. Hierin staan de rechten voor die leerling aangestreept zoals:

  • meer tijd voor schriftelijk werk
  • meer schrijffouten mogen maken
  • indien nodig mondelinge toetsen
  • het mogen gebruiken van een laptop (eventueel van school)
  • toetsen in groot letterschrift indien nodig
  • het gebruik van een daisyspeler

Ondersteuning
We proberen door aangepaste hulp te bieden de leerlingen zelf steeds beter te leren omgaan met dyslexie. Veel kinderen ontwikkelen al doende manieren om hier beter mee om te gaan en/of er steeds minder last van te hebben. Wij ondersteunen ze daarin zo goed mogelijk. Alle leerkrachten weten bij ons ook wie dyslectisch is en hoe ze daar rekening mee moeten houden.  Ook in de extra begeleidingsuren kunnen deze leerlingen voor verschillende vakken extra ondersteuning krijgen.