Bij de leerlingbegeleiding op onze locatie zijn alle medewerkers betrokken, zowel de docenten als het onderwijsondersteunend personeel. Een aantal docenten heeft in de begeleiding een speciale rol. Voor de leerlingen in klas 1 en 2 zijn dit de leerlingbegeleiders/klassenmentoren. Elke klas heeft een mentor.Bij de leerlingbegeleiding op onze locatie zijn alle medewerkers betrokken, zowel de docenten als het onderwijsondersteunend personeel. Een aantal docenten heeft in de begeleiding een speciale rol. Elke klas heeft een mentor.  Extra begeleiding wordt voor een aantal leerlingen georganiseerd vanuit de Trajectgroep (zorgcoördinator, teamleider en onderwijsassistent) en in de Dugout.

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding: