Op onze locatie is al een aantal jaren een leerlingenraad actief. Elke klas heeft een vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De raad komt 1 keer per 6 weken bij elkaar en bespreekt dan zaken die door leerlingen zijn aangedragen. Het geheel wordt door een docent begeleid.