Een mobieltje is ook “radio”. Wist je dat?

Afgelopen donderdag zijn er workshops aan klas 1 gegeven door leden van Veron. In de workshops konden leerlingen praktische ervaring opdoen met een aantal technische aspecten van zgn. draadloze communicatie. Denk bij “draadloos” aan radio, televisie, mobiele telefoon, afstandsbediening enz. Op donderdag 11 mei zijn de tweedejaars aan de beurt.

Er waren ca. tien opdrachten waaraan in groepjes kan worden gewerkt onder begeleiding van een Veron-lid . “Veron” staat voor Vereniging voor Experimenteel Radio-onderzoek in Nederland: een vereniging van o.a. radio-zendamateurs.

De opdrachten waren o.a.:
- bouwen van een eenvoudige radio
- meten van elektrische grootheden zoals weerstand, spanning, stroom
- bediening van - en luisteren naar een kortegolfontvanger
- toepassing van de morse-code in de praktijk
- bepalen van de plaats van een radiozender
- zelf een gesprek voeren met een tegenstation via een amateurzender
- effecten die optreden bij een draad waarin een elektrische stroom loopt
- metingen aan een transformator
- toepassing van een oscilloscoop w.o. het zichtbaar maken van de eigen stem
- opwekken van elektrische stroom en metingen aan een dynamo
- bouwen van een eenvoudige geluidsversterker

Voor veel leerlingen ging er een nieuwe wereld open en ze hebben dan ook met veel belangstelling dit project gevolgd.

Voor de foto's: hier klikken