De leerlingen van vandaag zijn niet meer de leerlingen van tien, vijf of zelfs twee jaar geleden. De wereld en de maatschappij zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat een school hierin mee moet gaan, moet inspelen op de verschillende typen leerlingen en het onderwijs hierop dus moet aanpassen, weten ze op onze locatie in Borger als geen ander. Het komend schooljaar voeren wij belangrijke vernieuwingen door om te zorgen dat het onderwijs bij leerlingen van nu blijft passen. Het Junior College, het 80-minutenrooster met keuzewerktijd en huiswerktijd en de trajectgroep zijn belangrijke onderdelen van deze vernieuwingen.

Junior College
De eerste twee jaar op school zit je in het Junior College. Je krijgt volop de tijd, ruimte en begeleiding om te ontdekken en te ervaren wie je bent, waar je talenten en voorkeuren liggen en welke keuzes je daarin zelf kunt maken. In de eerste klas krijg je voor de vakken Nederlands, wiskunde en bijvoorbeeld mens & natuur les van één docent. Deze docent, die ook je mentor is, heeft daardoor heel nauw contact met jou en kent je dus door en door.

80-minutenrooster
De lessen worden aangeboden in blokken van 80 minuten, waardoor je maar drie keer per dag wisselt van vak. Elk blok is er tijd om op verschillende manieren met het vak bezig te zijn. Omdat niet iedereen op dezelfde manier leert, biedt de docent de lesstof op verschillende manieren aan. Dat kan digitaal of met een boek en werkbladen of door middel van praktische opdrachten. Dit heet ‘blended learning’, oftewel gemixt leren. Digitaal werken doe je op een chromebook dat je van school krijgt. De dag begint of eindigt met keuzewerktijd, waarin je zelf kiest voor welke vakken je extra hulp wilt. Elke dag is er ook een huiswerkuur, waarin je je huiswerk op school kunt maken.

Trajectgroep
Het kan zijn dat je beter kunt leren buiten de klas of dat je moeite hebt met bepaalde vaardigheden, zoals plannen, samenwerken, het omgaan met veranderingen of met sommige vakken. Dan is er voor jou de trajectgroep. Vanuit de trajectgroep begeleiden wij leerlingen die wat extra hulp nodig hebben. Deze extra hulp krijg je in de Dugout, een fijne plek in de school waar altijd iemand is om jou te helpen je doel te bereiken.