Na de voorjaarsvakantie begint in klas 1 voor alle leerlingen de training Rots en Water. Op donderdagmiddag gaan zij samen met hun mentor onder begeleiding van professionals Dieuwke Donker en Peter Jan Eleveld aan de slag met het vergroten van hun sociale competenties. Klas 1a krijgt de training het 6e lesuur, klas 1b het 7e. De training bestaat uit 10 lessen.