Henk 

Locatiedirecteur Henk Hogeveen voor de vestiging in Borger.

De filialen van het Esdalcollege in Borger en Oosterhesselen groeien gestaag tegen de krimp in. Beide scholen doorbreken na de zomervakantie vrijwel zeker de barrière van 200 leerlingen.

Fraaie rapportcijfers waar je op kunt bouwen. Dat doen beide vestigingen dan ook. Oosterhesselen maakt zich op voor een ingrijpende renovatie van het schoolgebouw. De bibliotheek die nu nog in het centrum van het dorp in een boerderij is gevestigd, verhuist naar het Esdalcollege. Gevolg is dat de geplande sloop van vier lokalen in de oudste vleugel van het gebouw niet doorgaat.

Klimaatbeheersing is speerpunt bij de verbouwing. ,,Op de bovenetage is het nu vaak niet te harden. We gaan het gebouw zo renoveren dat we 25 jaar vooruit kunnen", zegt locatiedirecteur Henk Hogeveevolume is 80%volume is gedempt

,Verbouwen duurder dan nieuwbouw'

Hij is ook de man die de vestiging in Borger leidt. Het uit 1929 daterende schoolpand in de Hoofdstraat gaat vrijwel zeker tegen de vlakte. Formeel moet het besluit over nieuwbouw nog genomen worden. ,,Maar verbouwen is nog duurder dan nieuwbouw."

Beoogde locatie voor de nieuwe school: naast de brandweerkazerne aan gene zijde van de N34. Hoewel sluiting van beide plattelandsscholen voor de directie nooit aan de orde is geweest, waren de dalende leerlingenaantallen zorgwekkend.

Oosterhesselen zakte tot 154. Borger had op het dieptepunt nog 167 leerlingen, maar worstelde daarnaast met een imagoprobleem, nadat de Inspectie de school als 'zwak' kwalificeerde. Nu Borger weer gezond is verklaard, is de school in trek bij ouders en basisscholen.

Toen ik bij een voorlichtingsavond mensen verwelkomde, bleef het maar stromen. Dat gaf zó'n fijn gevoel. Dat betaalt zich nu uit in de vorm van 51 nieuwe aanmeldingen tegen 36 vorig jaar. Ik ben heel blij en trots", zegt Hogeveen.

Korte lijnen, soepele overstap

Beide scholen bieden naast het volledige mavo-oeuvre de onderbouw van havo en daarnaast de vmbo-basis- en -kaderberoepsgerichte leerweg aan. Korte lijnen, een soepele overstap voor brugpiepers en een veilige plek. Dat is waar beide scholen in uitblinken volgens de 60-jarige locatiedirecteur met dubbele pet.

Sinds november 2011 leidt hij de vestiging Oosterhesselen. Toen hij drie jaar geleden in Borger begon, stond die school als zwak te boek. ,,Toen de onderwijskundige inspecteur langskwam vroeg hij: 'Doet deze school ertoe?' Dat heeft mij aan het denken gezet: wat is onze smoel, hoe willen wij ons profileren? We willen plattelandskinderen een beschermde omgeving bieden door ze intensief te begeleiden. Snel actie ondernemen als er iets gebeurt."

Test

Wie ben jij? Hoe zit jij in elkaar? Elke nieuwe leerling in Borger wordt getest. ,,Trouwens, wij zijn zelf ook getest. Ik ben bijvoorbeeld iemand die alles plant, maar je hebt ook types die alles op het laatste moment laten aankomen. Daarop passen wij onze begeleiding en didactiek aan."

Juniorcollege

De invoering van het Juniorcollege en het 80-minuten rooster hebben volgens Hogeveen in Borger vruchten afgeworpen. Het Juniorcollege zorgt voor een soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.

,,Brugklasleerlingen krijgen 16 uur per week van hun mentor lessen Nederlands, wiskunde en - afhankelijk van hun specialiteit - Engels of natuurkunde en gezondheid. Dat gebeurt in een vast lokaal. Voor de leerlingen een veilige plek en de mentor leert ze goed kennen."

80 minutenrooster

Waarom lessen van 80 minuten in plaats van 50? ,,Je hebt meer tijd voor het begeleiden van leerlingen en het toepassen van differentiatie. Leerlingen kunnen daarnaast zelf hun leerproces sturen middels het keuze-uur. Digitaal kiezen ze zelf naar welke les ze willen. Hebben ze moeite met wiskunde, dan is dit voor hun de kans om extra uitleg te krijgen. Voor de onderbouw hebben we huiswerkuren ingepland. Elke dag een uur onder begeleiding. We zijn een huiswerkarme school geworden."