Als school vinden wij de communicatie en de contacten met ouder(s)/verzorger(s) belangrijk. We doen als school al het nodige: ouderavonden, tevredenheidsonderzoeken, 10-minuten gesprekken, inzage voor ouders in de voortgang van de leerling, spreekavonden en dergelijke. Rechts in het blauwe blokje vindt u meer informatie over de ouderraad en de Deel Medezeggenschaps Raad (DMR).