Esdal College Klazienaveen: een school met echte aandacht voor iedereen!

Er gaan ongeveer 500 leerlingen en 60 medewerkers naar onze school. Dat is een prima aantal, er is voldoende ruimte voor iedereen. Een voordeel van niet zo heel groot zijn, is dat wij al onze leerlingen heel goed kennen. Leerlingen voelen zich snel thuis bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat er in het leerproces aandacht is voor hoofd, hart en handen. Het is heel goed mogelijk dat het eens even niet vanzelf gaat met het leren en dat leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning of begeleiding, dan hebben wij voldoende kennis en mogelijkheden om leerlingen een steuntje in de rug te bieden. 
In de blauwe balk aan de rechterkant kunt u vinden welke specifieke hulp wij kunnen bieden.

Ondersteuning voor iedereen:

De laatste jaren komt er in het onderwijs steeds meer nadruk te liggen op de kernvakken. Begrijpend lezen is een vaardigheid die leerlingen bij alle vakken nodig hebben en maakt een belangrijk deel uit van het examen. De rekentoets wordt een verplicht onderdeel van het examen. Redenen voor ons om alle leerlingen in alle klassen en op alle niveaus, extra ondersteuningslessen aan te bieden voor de kernvaardigheden: begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Deze ondersteuningslessen maken deel uit van het gewone lesrooster. Wij zijn er van overtuigd dat we met deze lessen de leerlingen een goede basis bieden voor het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière en uiteindelijk het behalen van hun diploma.

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij de zorg en begeleiding op school hebben ingericht.