Hulp en begeleiding:

Vrijwel alle leerlingen hebben in de puberteit wel eens extra aandacht of ondersteuning nodig. Dit is niet erg, als school proberen wij een helpende hand te bieden als dat nodig is. Maar het kan zijn dat er factoren zijn die indirect grote invloed op het leren hebben en dat een leerling daar specifieke hulp bij nodig heeft. Ook dan hebben wij speciaal opgeleide docenten die samen met de leerlingen tijdens een ondersteuningsuur kijken waar en welke hulp nodig is.   


FART + SOVA = Bikkeltraining
Voor kinderen die erg veel last hebben van faalangst wordt er een FaalAngst-Reductie Training gegeven. Voor leerlingen noemen we dit Bikkeltraining. Deze training wordt gegeven in een klein groepje van ongeveer 10 leerlingen. Onze ervaring is dat leerlingen na deze training bruikbare handvatten hebben om met hun faalangst om te gaan.  
SOVA
Niet alle kinderen vinden het gemakkelijk om met andere kinderen om te gaan. Soms uit zich dat in stoer en impulsief gedrag of zich juist buiten een groep opstellen. Ook kan het zijn dat leerlingen niet weerbaar zijn of het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. Tijdens de Bikkeltraining  leren kinderen onder begeleding van een deskundige docent hoe ze het beste kunnen omgaan met deze lastige problemen.

MRT
Als de motoriek van een kind nog niet optimaal is, kan dat zeker in de puberteit veel problemen geven. Het is dan ook van het grootste belang hier aandacht aan te schenken. Tijdens de gymles worden alle leerlingen in de eerste klas geobserveerd door onze motorische remedial teacher. Mocht hij zien dat de motoriek van een leerling niet optimaal is, dan schrijft hij een individueel trainingsprogramma. Deze training wordt door een van onze gymdocenten met de leerling gedaan. Ook kan het zijn dat een leerling hiervoor huiswerkopdrachten krijgt.

Huiswerkbegeleiding
Tijdens de mentorlessen en de vaklessen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het leren leren. Voor de kinderen waarvoor deze lessen niet genoeg zijn, is het soms mogelijk om ze huiswerkbegeleiding te geven. Dit gaat dan wel buiten het lesrooster om. Een docent leert deze leerlingen plannen en welke manier van leren het beste bij hun past.

Individueel begeleidingstraject
Het kan zijn dat een leerling, ondanks de extra hulp tijdens ondersteuningslessen, gebaat is bij nog meer hulp en begeleiding. In dat geval kan er een speciaal handelingstraject worden opgezet, waarin gekeken wordt welke specifieke onderwijsbehoefte er is. Het is mogelijk dat hierbij de hulp van ambulante begeleiders van buiten de school wordt ingezet.