Dit schooljaar hebben we bij slecht weer gemerkt dat veel ouder(s)/ verzorger(s) hun kind(eren) met de auto naar school brengen en weer ophalen. Voor en na schooltijd ontstaan er dan regelmatig opstoppingen, omdat automobilisten dan geen gebruik maken van de parkeerhavens of het parkeerterrein bij de kerk. Zij blijven op de rijbaan staan wachten. Dit leidt tot ongewenste opstoppingen.

Verzoek aan iedereen om gebruik te maken van de parkeerhavens of het parkeerterrein voor de kerk, zodat het verkeer verder geen hinder ondervindt.

Bedankt voor de medewerking.