Op maandag 1 oktober hebben we voor de 3e en 4e klassen mavo  “Samen naar het Examen” georganiseerd.

Bedoeling van deze bijeenkomst was om leerlingen en ouders goed te informeren over de examens. Er werden tips gegeven voor een goede voorbereiding en leerlingen werden zich bewust van hun eigen leerstijl, hun sterke kanten en valkuilen. Ouders kregen onder andere uitleg over het examenreglement.

Uit de hoge opkomst bleek dat de betrokkenheid onder ouders erg groot was.  Wij hebben het als een zinvolle middag ervaren. Alle ouders hebben inmiddels ook de Powerpoint ontvangen.