De eerste weken zitten erop. Alle nieuwe eerste klassers zijn inmiddels aardig gewend en ze pakken de draad goed op. De eerste weken besteden we veel aandacht aan groepsvorming en gedrag dat we graag willen zien.

In de introductieweek hebben leerlingen kennis kunnen maken met hun klasgenoten, de docenten en de school. Ze hebben hun chromebook gekregen, hebben een digitale speurtocht door de school gemaakt en tijdens een theatervoorstelling werden ze op hilarische wijze meegenomen in de do’s en dont’s van een brugklasser. ook hebben ze op een creatieve manier iets over zichzelf kunnen uitbeelden. In het boekje “Zo doen we dat….” hebben we vastgelegd hoe we met elkaar omgaan op school.