De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor de leerlingen. Ineens wordt er ander gedrag van je verwacht, gelden er andere regels en afspraken en krijg je te maken met allerlei zaken die nieuw voor je zijn.

In de eerste periode willen we leerlingen zich bewust laten worden van het feit dat ze er allemaal mede verantwoordelijk dat iedereen hier met een veilig gevoel naar school kan. Ongewenst gedrag kan vervelende gevolgen hebben voor jezelf en voor een ander. Alle eerste klassers hebben twee gastlessen gevolgd om informatie te krijgen over wat de consequenties kunnen zijn als je via internet andere leerlingen pest of foto’s en filmpjes verstuurt. Ook konden leerlingen zelf ervaren wat voor gevolgen het kan hebben als je onder invloed van groepsdruk verkeerde keuzes maakt. De gastlessen werden gegeven door een medewerkster van bureau Halt en ze hebben veel indruk op de leerlingen gemaakt.