Dinsdag 12 november hebben we veel ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 van de basisscholen welkom mogen heten tijdens Esdal Informatief. De leerlingen konden een theorieles en een doe-activiteit kiezen en daarmee een indruk krijgen van hoe wij hier op school onderwijs geven.

Voor de ouders/verzorgers begon de avond met een presentatie over de uitgangspunten en de visie van onze school en met name het Junior College, er was een markt waar zij informatie konden halen over zorg en begeleiding, richtingen, mavo en mavo plus. Ook werden de ouders/verzorgers meegenomen in de theorie van Performance Types en konden ze zelf onderzoeken wat de leervoorkeur van hun zoon of dochter is. Tenslotte was er ook voor de ouders/verzorgers de keuze om een theorie- of een praktijkles te volgen.

Via de link hieronder kunt u de belangrijkste informatie uit de presentatie nog eens teruglezen.

Esdal Informatief