Esdal College Klazienaveen
Op de locatie Klazienaveen hebben we het onderwijs zo georganiseerd dat, m.u.v. de vwo- en gymnasiumleerlingen, iedere leerling bij ons op school terecht kan. Door de keuzes die wij maken, kunnen de leerlingen na onze school doorstromen naar vrijwel alle opleidingen die de vervolgscholen bieden. De school staat in de regio al vele jaren bekend om zijn goede resultaten. Ook heeft de school een goede naam door de grote aandacht voor de begeleiding van de leerlingen.

Kwaliteit
We proberen ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken, maar bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Het gaat toch in de eerste plaats om de leerprestaties en uiteindelijk moet een leerling het diploma halen dat past bij die mogelijkheden. We hebben zelf een systeem ontwikkeld, waarbij we iedere leerling nauwlettend volgen voor wat betreft de prestaties die er worden geleverd. Hierbij laten we ons inspireren door nieuwe ontwikkelingen die er zijn op het gebied van leren en onderwijsbehoeften.

Aandacht voor omgaan met elkaar
Bij ons op school komen leerlingen van openbare, rooms-katholieke en protestants christelijke basisscholen. Wij willen een school zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Daarom schenken wij in de lessen aandacht aan levensbeschouwelijke zaken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers op een respectvolle wijze omgaan met elkaar. Tijdens speciale projecten staan we stil bij omgaan met verschillen, maar ook in de dagelijkse lessen besteden wij aandacht aan waarden en normen. Samen met de leerlingenraad en de ouderraad hebben we regels opgesteld die ervoor zorgen dat het rustig is in de school. Rust zorgt volgens ons voor veiligheid en geborgenheid en hierdoor is er bij ons op school een plezierige en gezellige sfeer.    

Talentencentrum
Onze locatie is anders dan andere scholen door ons Talentencentrum. Hierin zorgen we voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Zo werken we met de uitgangspunten van meervoudige intelligentie en talentprofielen. Kort gezegd betekent dit dat iedere leerling bepaalde talenten en daardoor bepaalde voorkeuren voor leren heeft. Wij brengen deze talenten in beeld. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere scholen in de regio. (In 2007 en 2009 hebben we hiermee zelfs de Drentse onderwijsprijs gewonnen).
We kijken altijd heel goed wat een leerling vanaf de onderbouw nodig heeft om in de bovenbouw goed te kunnen presteren en wat vervolgens weer nodig is om een goede start te kunnen maken in het vervolgonderwijs.

Leerroutes
Onder het kopje onderwijsaanbod kunt u lezen welke leerroutes en niveaus wij aanbieden en wat de doorstroommogelijkheden zijn.