Samenwerking
Als school vinden wij de communicatie en de contacten met ouders/verzorgers belangrijk. Een goede samenwerking tussen ouders en school is in het belang van de leerlingen.
Zo zijn er ouderavonden, tevredenheidsonderzoeken, 10-minuten gesprekken, inzage voor ouders in de voortgang van de leerling, spreekavonden en dergelijke. Rechts in het blauwe blokje vindt u meer informatie over de Deel Medezeggenschaps Raad (DMR).

Natuurlijk kunt u ook altijd zelf contact opnemen als u daar aanleiding toe ziet. Voor vragen over uw kind is het handig dat u in eerste instantie contact opneemt met de mentor. Komt u er met hem of haar niet uit, dan kunt u altijd bij de teamleider terecht. Omdat mentoren lesgeven, zijn ze normaalgesproken niet meteen telefonisch bereikbaar. U kunt vragen aan de administratie of ze op een later tijdstip terug kunnen bellen. Maar het is ook handig om uw boodschap via de mail door te geven.