Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare downloads. Meer locatiegerelateerde documenten vindt u bij de desbetreffende locatie onder 'onze school-downloads'.


Magister 6

Handleiding Magister 6 voor leerlingen

Handleiding Magister 6 voor ouders

Handleiding ouder gegevens wijzigen

Uitleg_schermen_ouderavond op de pc

Handleiding_ouderavond_in_de_app

Systeemeisen Magister 6

Formulieren

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmeldingsformulier_klas_2_en_hoger

NAW-Wijzigingsformulier

Plannen, handboeken

Strategisch beleidsplan Esdal College 2016-2021

Jaarplan Esdal College 2018-2019

Handboek Governance

Reglementen, procedures en protocollen

Examenreglement vmbo schooljaar 2019-2020

Bijlage 1 bij Examenreglement vmbo schooljaar 2019-2020

Examenreglement havo vwo schooljaar 2019-2020

Bijlage 1 bij Examenreglement havo vwo schooljaar 2019-2020

Commissie van beroep eindexamen

Revisie van het besluit van de eindrapportenvergadering

Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Toelatingsprocedure leerlingen vo

Toelatingsprocedure 4 bbl - 4 kbl

Toelatingsprocedure 4 kbl - 4 mavo/gl

Toelatingsprocedure 4 mavo - 4 havo

Leerlingenstatuut

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol opvang bij ernstige incidenten en calamiteiten

Internet- en sociale media protocol

Richtlijnen voor medewerkers bij het gebruik van sociale media, internet en e-mail

Richtlijnen voor leerlingen bij het gebruik van sociale media, internet en e-mail

Protocol toetsing

Integriteitscode

Klokkenluidersregeling 

Klachtenregeling

Wat te doen bij klachten en bezwaren

Interne bezwarenprocedure Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Folders

Folder Esdal College locatie Boermarkeweg

Folder Esdal College locatie Borger

Folder Esdal College locatie Klazienaveen

Folder Esdal College locatie Oosterhesselen

Folder Esdal College locatie Oosterstraat

Folder Esdal Vakcollege Emmen