Centrale MR
Het Esdal College heeft een centrale medezeggenschapsraad (mr). De mr denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad bestaat uit een ouder-/leerlinggeleding en een even grote personeelsgeleding en heeft ongeveer eens in de maand overleg met de directie. Er wordt onder andere mee beslist over zaken als de besteding van formatiegelden, de kwaliteit van het onderwijs en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De centrale mr van het Esdal College steunt op een fundament van zes locatiedeelraden en behandelt die zaken die het locatieniveau overstijgen.

De rechten van de mr en deelraden zijn op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Volgens de WMS is een belangrijke functie van de mr het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.

DMR
Naast de mr zijn er zogenaamde deelraden per locatie (dmr). Deze behartigen de locatiespecifieke belangen. 

Er is een goede rolverdeling tussen de centrale mr en de deelraden. De centrale mr en de afzonderlijke deelraden komen jaarlijks tienmaal bij elkaar. De samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de mr van het Esdal College. De deelraden hebben een eigen reglement: Reglement van de deelraden van het Esdal College.

De locatiedirecteuren vertegenwoordigen de directeur/bestuurder in de vergaderingen met de deelraden. De directeur/bestuurder overlegt als bevoegd gezag met de centrale medezeggenschapsraad. De secretaris van de medezeggenschapsraad schrijft een jaarverslag waarin wordt weergegeven welke onderwerpen en voorstellen in de medezeggenschapsraad aan de orde zijn geweest.

Op dit moment bestaat de raad uit:

Oosterstraat
Maarten Hassink (voorzitter), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Jan Molenaar (personeel), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Bauke Hulsebosch (ouder/verzorger), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Joeri Lammerts (leerling), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klazienaveen
Henri Zomer (personeel), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Boermarkeweg
Anja Dekker (personeel), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Oosterhesselen
Helma Pruijm van der Linden (secretaris), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Jenifer Schoonman (ouder/verzorger), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Borger
Mea Kok (personeel), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Esdal Vakcollege Emmen
DaniĆ«l Knol (personeel), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   
Alisa v.d. Capelle, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Istahil Abdulahi, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.