Het Esdal College heeft privacyregels vastgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacy- reglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. In dit reglement staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring of het meer uitgebreide privacyreglement hieronder.

Privacyreglement

Privacyverklaring

Privacy statement bezoekers website

Procedure bewaartermijnen

Regeling taken en verantwoordelijkheden FG