Organisatie 
De school is ondergebracht in een stichting: Stichting Esdal College, Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Emmen en omstreken. De jaarrekening wordt beoordeeld en goedgekeurd door de raad van toezicht.
Het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening, treft u hier aan.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur/bestuurder. Het beoordelingskader van de directeur/bestuurder treft u hier aan. De raad houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft hiervoor een aantal goedkeurende bevoegdheden. De raad heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. De raad reflecteert op keuzevraagstukken waarmee de directeur/bestuurder wordt geconfronteerd en geeft daarover advies.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:
• vacature (voorzitter)
• mevrouw dr. mr. E.M. Klop (waarnemend voorzitter/vicevoorzitter)
• mevrouw drs. K.F.J. Jager
• de heer ing. A. Farokhi
• de heer drs. G. Hidding

Rooster van aftreden/ hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht
Voor het rooster van aftreden en de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht, klik hier

De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn terug te vinden in de stichtingsstatuten van het Esdal College en nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht. Zie hiervoor het Handboek Governance.

Directeur/bestuurder
De directeur/bestuurder van het Esdal College is de heer L.M.M. Kooistra. De heer Kooistra heeft, behoudens het lidmaatschap van de algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02, geen (on)bezoldigde nevenfuncties, zie ook het reglement criteria nevenfuncties directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder conformeert zich aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De directeur/ bestuurder heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van het Esdal College en is belast met het besturen van de scholengemeenschap. Hij heeft tot taak het uitzetten van de strategie van de school en het vertalen daarvan naar concrete doelstellingen voor de schoollocaties en ziet toe op het behalen ervan.

Kerndirectie
De heer L.M.M. Kooistra vormt samen met mevrouw M.A.A. Kolker de kerndirectie. De kerndirectie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de scholengemeenschap.
Zij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Locatiedirecties

Locatie Oosterstraat De heer drs. F.W. Lindeman, locatiedirecteur 
De heer R. Jalving, adjunct-locatiedirecteur
Locatie Boermarkeweg De heer B. Kroesen, locatiedirecteur 
Esdal Vakcollege Emmen De heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Borger De heer H. Hogeveen, locatiedirecteur
Locatie Klazienaveen De heer G.B. Benes, locatiedirecteur
Locatie Oosterhesselen De heer H. Hogeveen, locatiedirecteur

De locatiedirecteuren worden ondersteund door diverse teamleiders. De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van hun locatie. Hun verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid staat beschreven in het managementstatuut, hetgeen terug te vinden is in het Handboek Governance, deel I .

Integriteitscode en Klokkenluidersregeling
Het Esdal College heeft een Integriteitscode en een Klokkenluidersregeling.