Begeleiding

Begeleiding

Esdal College Klazienaveen: een school met echte aandacht voor iedereen!

Er gaan ongeveer 500 leerlingen en 60 medewerkers naar onze school. Dat is een prima aantal, er is voldoende ruimte voor iedereen. Een voordeel van niet zo heel groot zijn, is dat wij al onze leerlingen heel goed kennen. Leerlingen voelen zich snel thuis bij ons op school. Wij vinden het belangrijk dat er in het leerproces aandacht is voor hoofd, hart en handen. Het is heel goed mogelijk dat het eens even niet vanzelf gaat met het leren en dat leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning of begeleiding, dan hebben wij voldoende kennis en mogelijkheden om leerlingen een steuntje in de rug te bieden. 
In de blauwe balk aan de rechterkant kunt u vinden welke specifieke hulp wij kunnen bieden.

Ondersteuning voor iedereen:

De laatste jaren komt er in het onderwijs steeds meer nadruk te liggen op de kernvakken. Begrijpend lezen is een vaardigheid die leerlingen bij alle vakken nodig hebben en maakt een belangrijk deel uit van het examen. De rekentoets wordt een verplicht onderdeel van het examen. Redenen voor ons om alle leerlingen in alle klassen en op alle niveaus, extra ondersteuningslessen aan te bieden voor de kernvaardigheden: begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. Deze ondersteuningslessen maken deel uit van het gewone lesrooster. Wij zijn er van overtuigd dat we met deze lessen de leerlingen een goede basis bieden voor het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière en uiteindelijk het behalen van hun diploma.

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij de zorg en begeleiding op school hebben ingericht. 

Begeleidingslessen

Begeleidingslessen

Hulp en begeleiding:

Vrijwel alle leerlingen hebben in de puberteit wel eens extra aandacht of ondersteuning nodig. Dit is niet erg, als school proberen wij een helpende hand te bieden als dat nodig is. Maar het kan zijn dat er factoren zijn die indirect grote invloed op het leren hebben en dat een leerling daar specifieke hulp bij nodig heeft. Ook dan hebben wij speciaal opgeleide docenten die samen met de leerlingen tijdens een ondersteuningsuur kijken waar en welke hulp nodig is.   


FART + SOVA = Bikkeltraining
Voor kinderen die erg veel last hebben van faalangst wordt er een FaalAngst-Reductie Training gegeven. Voor leerlingen noemen we dit Bikkeltraining. Deze training wordt gegeven in een klein groepje van ongeveer 10 leerlingen. Onze ervaring is dat leerlingen na deze training bruikbare handvatten hebben om met hun faalangst om te gaan.  
SOVA
Niet alle kinderen vinden het gemakkelijk om met andere kinderen om te gaan. Soms uit zich dat in stoer en impulsief gedrag of zich juist buiten een groep opstellen. Ook kan het zijn dat leerlingen niet weerbaar zijn of het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. Tijdens de Bikkeltraining  leren kinderen onder begeleding van een deskundige docent hoe ze het beste kunnen omgaan met deze lastige problemen.

MRT
Als de motoriek van een kind nog niet optimaal is, kan dat zeker in de puberteit veel problemen geven. Het is dan ook van het grootste belang hier aandacht aan te schenken. Tijdens de gymles worden alle leerlingen in de eerste klas geobserveerd door onze motorische remedial teacher. Mocht hij zien dat de motoriek van een leerling niet optimaal is, dan schrijft hij een individueel trainingsprogramma. Deze training wordt door een van onze gymdocenten met de leerling gedaan. Ook kan het zijn dat een leerling hiervoor huiswerkopdrachten krijgt.

Huiswerkbegeleiding
Tijdens de mentorlessen en de vaklessen wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het leren leren. Voor de kinderen waarvoor deze lessen niet genoeg zijn, is het soms mogelijk om ze huiswerkbegeleiding te geven. Dit gaat dan wel buiten het lesrooster om. Een docent leert deze leerlingen plannen en welke manier van leren het beste bij hun past.

Individueel begeleidingstraject
Het kan zijn dat een leerling, ondanks de extra hulp tijdens ondersteuningslessen, gebaat is bij nog meer hulp en begeleiding. In dat geval kan er een speciaal handelingstraject worden opgezet, waarin gekeken wordt welke specifieke onderwijsbehoefte er is. Het is mogelijk dat hierbij de hulp van ambulante begeleiders van buiten de school wordt ingezet.

 

Decaan

Decaan

Als een leerling bij ons op onze school in klas 1 komt, denkt hij of zij waarschijnlijk nog niet na over wat hij gaat doen nadat je bij ons een diploma hebt gehaald.

Bij ons op school voeren de mentoren gesprekken met de leerlingen over hoe het met gaat op school, over de cijfers, maar ook over de doorstroommogelijkheden. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben de eerste en tweede klassen ook een uur Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) op het rooster staan. Het gaat over keuzes maken. Deze uren worden gegeven door LOB docenten. In het ABC kunt u hier meer over lezen.  Een decaan is een docent die informatie kan geven over niveaus en opleidingen. Hij zal bijvoorbeeld advies geven en begeleiden bij het kiezen van een eindexamenvakkenpakket en uitleggen wat er nodig is voor doorstroming naar een andere richting. Ook begeleidt hij bij de keuze van een vervolgopleiding na onze school. Voor vragen over niveaus en opleidingen is de decaan de aangewezen persoon. 

Wij hebben twee decanen, één voor de leerlingen van praktijkgerichte leerroute en één voor de leerlingen van de theoretische leerweg.