De school helpt leerlingen o.a. met leren door gebruikt te maken van Meervoudige Intelligentie. Elk mens heeft de acht intelligenties meer of minder ontwikkeld.

Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen van leerjaar 1 een test waaruit blijkt welke intelligenties goed en minder goed ontwikkeld zijn. Daaruit ontstaat ook een profiel van de klas, zodat de docent weet waar gemiddeld de sterke en zwakke kanten van een klas liggen.

De docenten gebruiken bij de begeleiding Meervoudige Intelligentie als dat mogelijk is. Meervoudige Intelligentie loopt als een rode draad door het schooljaar heen.