Onderbouw
In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen in leergebieden. Aan het eind van het 2e jaar krijgen alle leerlingen een advies voor de te volgen leerweg. In Oosterhesselen is dat de mavo of de vmbo-basis- en –kaderberoepsgerichte leerweg in de sector Dienstverlening & Producten. 

Voor havo of een beroepsopleiding anders dan Dienstverlening & Producten kiezen de leerlingen een andere locatie van het Esdal College of een andere school.

Naast de onder ‘kenmerken van onze school’ en ‘dagelijks onderwijs’ genoemde kenmerken, gelden voor het eerste en tweede leerjaar ook de volgende punten:

  • uitdagend onderwijs met een verscheidenheid aan werkvormen , o.a. gebruik van meervoudige intelligentie
  • de leerlingen werken in het tempo dat bij hen past
  • leergebieden zorgen bij veel vakken voor samenhang tussen vakken
  • de leerlingen reflecteren op hun eigen leren
  • de leerlingen krijgen keuzemogelijkheden en leren verantwoording te dragen voor hun keuzes
  • de elektronische leeromgeving speelt een belangrijke rol in het leerproces

Bovenbouw
Na het derde en vierde leerjaar kunnen de leerlingen een mavodiploma of een diploma basis-kaderberoepsgerichte leerweg in de richting Dienstverlening & Producten halen.

Mavo
De mavo is de theoretische leerweg binnen het vmbo en de leerlingen worden er o.a. voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is het mogelijk om met een mavodiploma door te stromen naar de vierde klas havo. Aan deze doorstroom worden wel enkele aanvullende eisen gesteld. Voor deze criteria verwijzen wij naar de toelatingsprocedure 4 mavo – 4 havo.

Mavoleerlingen hebben de mogelijkheid om een zevende vak te kiezen. Wanneer het niet mogelijk is om dit vak in te roosteren, dan doet de leerling het op eigen kracht met incidentele ondersteuning van een docent.

Vmbo-basis/-kader
Leerlingen die in leerjaar 3 en 4 bij ons blijven, kunnen alleen kiezen voor het intersectorale profiel Dienstverlening en Producten. Leerlingen kunnen zich oriënteren op vele beroepen, arbeidsgebieden en soorten werk. Met deze opleiding stel je een definitieve keuze voor je studie- en beroepskeuze nog even uit. In het programma krijgen de leerlingen te maken met de domeinen “Zorg en welzijn”, “Groen”, “Economie” en “Technologie”.