In het derde leerjaar gaan leerlingen van de b/k-klas 2 weken op stage. Leerlingen van 3 Mavo gaan één week op arbeidsoriëntatie, de zogenaamde snuffelstag. Aan het begin van het vierde leerjaar gaan de leerlingen van de b/k-klas nogmaals twee weken op stage. Deze stageweken worden begeleid door de docenten en gecoördineerd door mevrouw Reinds.