Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. De uitkomsten van de onderzoeken onder leerlingen en ouders/verzorgers zijn te vinden op Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl